. Privacy verklaring - Hoveniersbedrijf PN Hartemink, Doetinchem

Privacy verklaring

Algemeen

Hoveniersbedrijf P.N. Hartemink is statutair gevestigd te Doetinchem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09054606. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Hoveniersbedrijf P.N. Hartemink garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Hoveniersbedrijf P.N. Hartemink uitsluitend wanneer u contact opneemt, de volgende gegevens vast: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Hoveniersbedrijf P.N. Hartemink gebruikt deze gegevens uitsluitend om contact met u op te nemen als u daar om verzoekt en wanneer dit nodig is voor correcte uitvoering van de tussen u en Hoveniersbedrijf P.N. Hartemink afgesloten overeenkomst. Hierbij tracht Hoveniersbedrijf P.N. Hartemink rekening te houden met uw voorkeuren.

Delen met derden

Hoveniersbedrijf P.N. Hartemink verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor correcte uitvoering van de tussen u en Hoveniersbedrijf P.N. Hartemink afgesloten overeenkomst en u daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebt verleend of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens op een (beveiligde) Secure Server en bewaren deze niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld met een maximum van 12 maanden, tenzij de overeenkomst voortduurt danwel u aangeeft dat de gegevens vernietigd moeten worden. Indien geen overeenkomst wordt aangegaan tussen u en Hoveniersbedrijf P.N. Hartemink worden de persoonsgegevens niet langer dan een jaar bewaard. Wilt u dat wij uw gegevens eerder verwijderen? Stuur ons dan een e-mail!

Privacybeleid andere websites

Op Hoveniersbedrijf P.N. Hartemink zijn links opgenomen naar andere websites welke geen eigendom zijn van Hoveniersbedrijf P.N. Hartemink. Hoveniersbedrijf P.N. Hartemink is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Wijzigingen

Hoveniersbedrijf P.N. Hartemink behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk hier daarom regelmatig ons privacybeleid.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Beveileging

Hoveniersbedrijf P.N. Hartemink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hoveniersbedrijf P.N. Hartemink staan geen persoonsgegevens die in verkeerde handen kunnen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hoveniersbedrijf P.N. Hartemink verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Algemeen
Verwerking van persoonsgegevens
Delen met derden
Bewaartermijn
Privacybeleid andere websites
Wijzigingen
Recht op inzage, correctie of verwijdering
Beveiliging