Hoveniersbedrijf Hartemink => Bemesting en onkruidbestrijding

Elke tuin moet zo nu en dan worden bemest om de planten voldoende voedingsstoffen te geven. Daarbij bestaat de keus tussen organische mest of kunstmest.

Organische bemesting
Stalmest en rijpe compost leveren niet zoveel voedingsstoffen als wel eens wordt beweerd. Ze zijn wel goed geschikt voor grondverbetering.
Meststoffen
Anorganische mest bevat alleen voedsel; het heeft geen invloed op de structuur en bodemleven. De plant gebruikt dit voedsel om te groeien en te bloeien.

Grond verbeteren
Organisch materiaal, zoals rijpe compost of stalmest, levert niet alleen voedingsstoffen maar heeft ook een gunstige invloed op de bodemstructuur en het bodemleven. Ook turf is een goede bodemverbeteraar. Het regelmatig gebruiken van organisch materiaal is van levensbelang voor uw tuin.

Turf en mulchen
Turfmolm is ook een goede bodemverbeteraar. Het materiaal heeft zich in de loop van tienduizenden jaren uit planten gevormd. Turf werkt humusvormend en kan wel twintig maal zijn eigen gewicht aan water opnemen. Met turf verbetert u de structuur van de grond en maakt deze losser en luchtiger.

Schade door ongedierte treedt vaak op als gevolg van een onjuiste plantenkeus en slechte omstandigheden.
Tegenmaatregelen zoals bijvoorbeeld bodemverzorging, bemesting, irrigatie zijn aan te bevelen. Alleen in dringende gevallen gebruiken we chemische of biologische beschermingsmiddelen.

Onkruid groeit bijna het hele jaar, daarom is het van belang dat u wekelijks onkruid verwijdert. U zult merken dat wanneer u dit vanaf het voorjaar goed doet u maar weinig onkruid krijgt. Dit komt omdat het dan geen tijd heeft om zich te uit te breiden. Het meeste onkruid breidt zich uit door zaad. Als het geen kans krijgt om te bloeien zal er geen zaad worden gevormd.

vasteplanten
Bemesting

Welke meststof, compost, koemest gebruiken?

Wij zorgen voor de juiste meststoffen in de juiste verhoudingen voor uw gazon, sierplanten, bomen, fruit, groente, ....